TR _ Da Khalko Shay

طنز

محمود نظری

 

دخلکو ښې خبرې

 

ډنګر ته وایي وچه کونه  دی

ځوان ته وایي لغړ زنه دی

چاغ ته وایي ښه چاري دی

چالباز ته وایي مداري دی

رشوت خور ته وایي سپی دی

دوه مخه ته وایي چینجی دی

مسخره ته وایي خېله دی

سپین زیري ته  وایي پوده دی

ساده ته وایي سارایي دی

اصرافي ته وایي غرابي دی

مغز خالي ته وایي شوده دی

بداصله ته وایي کچه دی

خپل سر ته وایي ډانګه یې دی

دبل پسې ته وایي پاپي دی

چالباز ته وایي ښوی دی

ساده ته وایي بیړاګی دی

بوډا ته وایي کړاسو دی

بې وعدې ته وایي برهو دی

ساده ته وایی باوله دی

بړواته وایي دله دی

مفعول ته وایي مرضي دی

بچه باز ته وایي داګي دی

ټګ ته وایي خرټه دی

ناروغ ته وایي پسکه دی

 

 

زوړ ته وایي بده ګرګه دی

بخیل ته وایي کوټه چرګه دی

خوړین ته وایي پوده دی

بد اصله ته وایي کچه دی

ساده ه ته وایي باوله دی

ناراست ته وایی لمټک دی

ناچل ته وایي کلپ دی

دووس ته وایي کوستیزن دی

لاپکوک ته وایي ګوزاون دی

قد ټیټ ته وایي خرډګی دی

پست ته  وایي سپوټی دی

لویخرڅ ته وایي لړوچټو دی

جنګي ته وایي لړاوو دی

بدمعامله ته وایي پل غلت دی

بې نظمه ته وایي رټ دی

لټ ته وایي پپوس دی

دلال ته وایي دووس دی

خطرناک ته وایي موزي دی

ټیټ قد ته وایي موندري دی

بخیل ته وایي کچوت دی

نا منظم ته وایي لک اوبوک دی

داوه ګر ته وایي لانجمار دی

مغرور ته وایي اوچار  دی

غوسه منته وایي تر چته وتلی دی

غلام ته وایي  دسپی پښو ته لویدلی دی

په زنه ږیره  ته وایي چوکره دی

غټ ږغلرونکی ته وایی دوکړه دی

منافق ته وایي خپکي دی

دوپه ته وایي چپنکي دی

وروست ته وايي خوړین دی

کلک ته وایي ډبرین دی

لوچک ته وایی بدماش دی

دوه مخي ته وایي ماش دی

بدفعل ته وایي بدچاروکی دی

کوچني ته وایي دونه نوکی دی

مغرور  ته وایي اوا ګیر دی

 نیک سړی ته وایي بلاګیر دی

دړن ته وایي غولن دی

 خارښتي ته وایي پمن دی

ساده ته وایي خر غول دی

ظالیم ته وایي ساټول دی

شهوتي ته وایي ډګه بوز دی

  پوچ خولي ته وایي په ژبه کوږ دی

پوچ خولي ته وایي بوړبنګ دی

چالاک ته وایي ډبنګ دی

ټیت چاغ ته وایي خنډ منډ دی

 قوی ته وایي غویمنډ دی

شرمنده ته وایي ټیت سترګی دی

چشمچران ته وایي بد سترګی دی

بدعمله ته کچر وایی

 

ساراګشت ته چکر وایی